• Smíchocvik Metrový smích
  • Smíchocvik Pochvala
  • Smíchocvik Veselý krtek
  • Smíchocvik Indický autobus
  • Smíchocvik Výpověď z práce
  • Smíchocvik Mobilní telefon
  • Teoretický úvod k józe smíchu
  • Spokojený lektor
  • Smíchocvik Pštros
Vladimír Paleček - jóga smíchu

Jóga smíchu

Nabízím jógu smíchu s různými kombinacemi relaxačních a meditativních technik - vedení a nácvik Schultzova autogenního tréninku, Jacobsonovy relaxace, Osho meditace


Využití jógy smíchu v rámci běžného života
Smíchocvik Kocour

Na různých akcích, v klubech smíchu, konferencích, svatbách

Jóga smíchu rodičů s dětmi:

Pomáhá posilovat vztahy v rodině a zlepšuje celkovou rodinnou atmosféru. Společný prožitek jógy smíchu vytváří v rodině soudržnost. Děti jsou nejlepšími učiteli smíchu, zejména pro své rodiče.

Jóga smíchu pro školy:

Neustále se navyšují požadavky na děti a zvětšuje se psychické zatížení ve školách. O to více je důležité pracovat s dětmi a s jejich emocemi, aby se snížil stres a uvolnila kreativita.

Jóga smíchu pro seniory:

Jóga smíchu (v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů, apod.) přináší novou možnost trávení volného času seniorů. Jóga smíchu pomáhá zvládat těžké životní situace a přináší mnoho pozitivních dopadů na lidské zdraví psychické, fyzické i sociální.

Jóga smíchu pro pomáhající profese a další podobné profese:

Jóga smíchu je vhodná jako prevence proti stresu, depresi, strachu, hněvu, úzkosti a syndromu vyhoření např. pro tyto profese:


Pět přínosů jógy smíchu
1. Zdravotní prospěch
Část smíchocviku Smutná tvář a veselá tvář

ze smíchu se dělí na dvě kategorie:

a) u lidí, kteří nejsou nemocní a chtějí si zdraví zachovat, je to svým způsobem prevence
b) u lidí, kteří trpí nějakou chorobou, vede jóga smíchu k rychlejšímu uzdravení

Lidé se scházejí pravidelně na józe smíchu, protože jim pomáhá být fit. Posiluje se v nich imunitní systém a jen tak neonemocní. Jóga smíchu má lepší výsledky než posilování. Deset minut srdečného smíchu vydá za třicet minut veslování v posilovně. Smích zvyšuje oběh krve a uvolňuje svaly. Je to taktéž silná protilátka na deprese, snižuje krevní tlak, omezuje symptomy alergií, astmatu, artritidy a pomáhá při chronických nemocech jako je rakovina.

V současném životě člověka je největším zabijákem stres, který stojí za 70 – 80 procenty nemocí. Jóga smíchu je jediným rutinním cvičením, které snižuje fyzický a duševní stres a vede k emocionální rovnováze. Lidé cítí již po prvním cvičení, jak je prospěšná.

2. Osobní život

Emoční stavy determinují váš život. Jóga smíchu dává sílu změnit vaši náladu do několika minut, a to tím, že z vašeho mozku uvolní chemikálie, kterým se říká endorfiny. Máte-li dobrou náladu, cítíte se v nitru dobře a zůstanete veselí celý den. Jóga smíchu vám rovněž pomůže vyvinout si smysl pro humor a budete se v reálném životě více smát. Budete se neustále usmívat, udržovat pozitivní názor na život a vyvarujete se negativních myšlenek.

3. Pracovní život

Jóga smíchu je časově nejhospodárnější a vědecky prokázanou technikou ke snižování stresu na pracovišti.

Věda nám říká, že mozek potřebuje k optimálnímu fungování o 25 procent více kyslíku než jiné tělesné orgány. Jóga smíchu zvyšuje přísun kyslíku a pomáhá tak k optimálním výkonům. Člověk se po celý den cítí svěží, plný energie a dokáže pracovat víc, aniž by byl unavený. Skupinový smích dokáže vytvořit šťastné motivované pracovní síly se silným sklonem k týmové práci.

U lidí, kteří pracují v marketingu a prodeji, posiluje sebevědomí a komunikační schopnosti.

Při práci v oblasti lidských zdrojů je jóga smíchu velmi účinným nástrojem ke zvyšování pozornosti při dlouhých schůzích a konferencích jako energizér. Obecně lze říci, že když se smějete a hrajete si, jste tvořivější i ve vaší práci.

4. Společenský život
Smíchocvik Starosta

Kvalita života a spokojenost nezávisí na tom, kolik máme v životě peněz či jaké postavení a úspěch, ale na tom, kolik máme dobrých přátel, s nimiž máme láskyplné vztahy. Smích je mocným nástrojem ke snadnému sbližování s jinými lidmi.

Jakmile jsou naplněny základní potřeby, které jsou nutné k přežití, vše další, co potřebujeme k našemu emocionálnímu vývoji je ocenění a uznání. Pravidelné setkávání se lidí na józe smíchu podporuje bohatou sociální sít lidí, kteří si nejsou lhostejní. Zajištují pocit emocionálního bezpečí, které je rezistentní před stressem a pomáhá bojovat s depresí, která je dnes nejhorší chorobou.

5. Smích tváří v tvář těžkým úkolům

V náročných dobách není snadné uchovat si klid. "Napájení energie" z jógy smíchu a jejich charakteristických prvků, pomáhá naučit se účinně zvládat jakékoliv situace a neztrácet klid. Zachováváme si pozitivní duševní přístup a dokážeme se tak vyrovnávat s negativními situacemi a poradit si s obtížnými osobami lepším způsobem, než normální lidé.

2016 - © Mgr. Vladimír Paleček, tel: +420 725 240 915, e-mail: v.palecek@seznam.cz, www: https://vladimirpalecek.cz