• Smíchocvik Metrový smích
  • Smíchocvik Pochvala
  • Smíchocvik Veselý krtek
  • Smíchocvik Indický autobus
  • Smíchocvik Výpověď z práce
  • Smíchocvik Mobilní telefon
  • Teoretický úvod k józe smíchu
  • Spokojený lektor
  • Smíchocvik Pštros
Vladimír Paleček - jóga smíchu

Osho meditace

Meditace je ve své podstatě základem bdělého vnímání, vnímání toho, co se děje uvnitř vás samých a kolem vás. Třebaže není meditace sama o sobě technikou. Jsou mnohé techniky, které vás učí bdělosti a až zvládnete jejich umění, stanou se vaším partnerem. Ať bude kdekoli – v práci, při zábavě. Prostě při všem a všude. .

Večer na jachtě v Jadranském moři

"Většina z nás byla učena, že k dosažení úspěchu v životě, je důležitý neustálý boj a usilování o něco, na něco se zaměřovat, koncentrovat se. Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že čím více se snažíme, tím více jsme ve větším napětí. A čím je napětí větší, tím je větší i neschopnost uvolněného jednání. Z meditačního přístupu vyplývá pochopení, že k tomu, abychom život co nejlépe prožili, abychom si každý jeho okamžik vychutnali co nejlépe – získali z každého okamžiku života to nejlepší – musíme být co nejvnímavější. A být vnímavý znamená uvolněný.

Převážná část lidí se domnívá, že uvolnění je spojeno s cestou ven. Meditace dává jinou možnost – uvolnit se cestou dovnitř. Svět nebyl dosud nikdy tak neklidným místem k žití, současný člověk je pod velkým tlakem. Nikdy nebyli lidé v tak obrovském napětí. A právě pro naši moderní mysl byly vynalezeny tyto metody, jejichž současný přístup odpovídá současným lidem." (Osho - Meditace první a jediná svoboda)

Jaký je rozdíl mezi Osho meditacemi a jinými meditačními technikami?

Osho meditace propojují staletími ověřené meditační techniky východu s moderními terapeutickými metodami západu. Sednout si a v tichu se ponořit do svého nitra je pro současného člověka velmi obtížné. A právem.

Současný člověk je totiž jiný. Jsme zavaleni spoustou informací, řízeni různými pravidly, je na nás kladeno nespočet nároků a náš čas je naplánován. Centrum našeho já se přesunulo z těla do mysli.

Osho meditace nás vrací zpět do srdce a těla. Pomáhá nám v tom pohyb, hlas, tanec, dech a jiné techniky spojující nás s naším tělem a energií. Meditace se vyvíjely po desetiletí s až vědeckou přesností, aby jejich efekt byl co největší a meditující se do svého nitra dostal snadněji.

Ve svém nitru se pak setkáme se svým zdrojem, prostorem plným radosti, který je mimo všechna podmínění a neutichající mysl.

Zdroj informací: www.osho-meditace.cz.

2016 - © Mgr. Vladimír Paleček, tel: +420 725 240 915, e-mail: v.palecek@seznam.cz