• Smíchocvik Metrový smích
  • Smíchocvik Pochvala
  • Smíchocvik Veselý krtek
  • Smíchocvik Indický autobus
  • Smíchocvik Výpověď z práce
  • Smíchocvik Mobilní telefon
  • Teoretický úvod k józe smíchu
  • Spokojený lektor
  • Smíchocvik Pštros
Vladimír Paleček - jóga smíchu

Kdo je Vladimír Paleček?

narozen: 2. 9. 1975 Cheb, bydliště: Ostrov nad Ohří, zájmy: psaní poezie, terapie, fotografování, plavání, Osho meditace, jóga smíchu, relaxační techniky, spontánní kresba

Vladimír Paleček

Mgr. Vladimír Paleček je vzděláním speciální pedagog se zaměřením na fyzické a psychické handicapy, dále také facilitátor Osho meditací, No mind terapeut, terapeut mentálních konstelací v psychoterapii, lektor jógy smíchu a básník. Pracuje jako socioterapeut na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení v nemocnici v Ostrově. V současnosti je ve výcviku Daseinsanalytické psychoterapie. Zároveň je absolvent tříletého teoretického studia v psychoterapii na Pražské vysoké škole psychoterapeutické fakultě v rámci programu celoživotního vzdělávání. Má za sebou různé terapeutické vzdělávací zážitkové semináře v oblasti nonverbálních technik, kreativní komunikace a také v terapeutickém systému Biosyntéza se zaměřením na meditativní tanec Buto, Trauma v kontextu biosyntézy a několik terapeutických kurzů v sociálních službách se zaměřením na člověka a jeho problematiku potřeb. V rámci svého seberozvoje má osobní zkušenost s Rodinnou rekonstrukci v konstelacích, kde jde o hlubší pochopení uvědomění si nevědomých zátěží nevyřešených úkolů, které generace rodiny předávají jedna druhé. Z alternativních výcviků má za sebou profesionální výcvik v No mind terapiích, dále také výcvik ve facilitaci Osho meditací a několik tantrických škol a Zenových tréninků.

Vladimír Paleček

Jeho cesta k sobě a k lidem započala v roce 1999 v pomáhající profesi. A to v jednom ústavu sociální péče v roli sanitáře, kde pečoval o staré a duševně nemocné, časem v jiném ústavu i o mentálně postižené klienty jako aktivizační pracovník. Jeho pracovní život se často dotýkal jejich mezních životních situací. Provází člověka jeho těžkými životními příběhy.

Je touha po objevování nových možností, jak s emocemi pracovat ho dovedla k józe smíchu. Po lektorském kurzu u Petra Fridricha začal prvky jógy smíchu používat na terapeutickém a akutním oddělení psychiatrie v nemocnici. Většinou jsou zde pacienti, kteří mají jen malý kontakt s vlastními pocity. A zde je více než kde jinde potřeba laskavý a citlivý přístup.

Je přesvědčen, že jóga smíchu a Oshovy aktivní meditace jsou jedny z kvalitních cest, jak se přiblížit ke svým pocitům a porozumět více sám sobě.

V rámci Sokolovské knihovny vytváří a realizuje aktivizační programy pro lidi s mentálním postižením se zaměřením na rozvoj jemné motoriky ve formě Arteterapie a Muzikoterapie. Dále pod knihovnami v Sokolově, Chebu a Karlových Varech uskutečňuje různé přednášky na téma stres , komunikace. V jógových centrech tvoří pro veřejnost zážitkové meditativní workshopy se zaměřením na otevírání potenciálu, uvolnění napětí a objevování své ho Já. Objevuje se na velkých festivalech jako například festivalech Mezi Ploty a Alchymistické Litoměřice. Články o jeho podání jógy smíchu se objevily v časopise Regenerace, Meduňka, Psychologie dnes a v regionálních denících, a rozhovor s ním byl realizován na rozhlase Plzeň a v časopise Reflex.

2016 - © Mgr. Vladimír Paleček, tel: +420 725 240 915, e-mail: v.palecek@seznam.cz, www: https://vladimirpalecek.cz