• Smíchocvik Metrový smích
  • Smíchocvik Pochvala
  • Smíchocvik Veselý krtek
  • Smíchocvik Indický autobus
  • Smíchocvik Výpověď z práce
  • Smíchocvik Mobilní telefon
  • Teoretický úvod k józe smíchu
  • Spokojený lektor
  • Smíchocvik Pštros
Vladimír Paleček - jóga smíchu
"Veselost činí srdce a tvář mladou. Dobrý smích nás přátelí se sebou i s lidmi kolem."O.S. Marden
Kdo je Vladimír Paleček?

narozen: 2.9. 1975, bydliště: Mariánské Lázně, zájmy: psaní poezie, terapie, fotografování, plavání, Osho meditace, jóga smíchu, relaxační techniky, spontánní kresba

Vladimír Paleček

Jsem profesí socioterapeut. Provázím člověka jeho těžkými životními příběhy. Často jsem hledal odpovědi, jak žít lépe svůj život a tím umět ukázat cestu lidem ven z jejich životních dramat. Má cesta k sobě a k lidem započala v roce 1999 v pomáhající profesi. A to v jednom ústavu sociální péče v roli sanitáře, kde jsem pečoval o staré a duševně nemocné, časem v jiném ústavu i o mentálně postižené klienty jako aktivizační pracovník. Můj pracovní život se často dotýkal jejich mezních životních situací. V té době jsem dálkově studoval humanitní školy orientované na člověka. Psychický stav klientů, studium při práci a můj osobní život, to vše se často odráželo i na mém duševním naladění. Sám na sobě jsem zažil různé stavy psychického vyčerpání, vyzkoušel jsem různé relaxační techniky a jako odborník prošel různými druhy terapií, abych si mohl uvědomit hloubku své osobnosti a změnit své postoje ke svému životu, věcem a světu.

Můj pocit z terapií s pacienty na psychiatrii mi říkal, že je potřeba hledat jinou cestu k sobě, jak porozumět svým emocím. Pokládal jsem si často otázku, jak se dotknout své hloubky prožívání a zbavit se svého harampádí. Když jsem jednoho dne relaxoval, objevila se v mysli zapadlá vzpomínka na mé meditační zážitky z Oranžové knihy Oshových meditací.

Našel jsem, co jsem hledal. Díky Igoru Samotnému a jeho výcviku Antistresové No mind terapie zaměřené na odstraňování chronického stresu a celoročním Tantrickým školám, kterých jsem účastníkem, dochází u mě k pozitivním transformacím. Používané Oshovy meditační techniky mi rozvinuly větší vhled do vrstev mé mysli a emocí prožívaných v mém těle. Můj zájem jim více rozumět a vést meditace mě dovedly k výcviku ve facilitacích. Výcvik ve facilitaci Osho meditací, které vedla Arpana Vatayany, jsem absolvoval v Osho centru v Praze. Výcvik byl zaměřen na teorii, sebezkušenost a praktický nácvik facilitace včetně vazeb k vedení Osho meditací a jejich rozboru textů k meditacím.Vladimír Paleček

Uvědomil jsem si, že pro mou práci socioterapeuta je důležité najít adekvátnější nástroj pro pacienty na psychiatrii. A to jak na terapeutickém tak na akutním oddělení, kde pracuji. Většinou jsou zde pacienti, kteří mají jen malý kontakt s vlastními pocity. A zde je více než kde jinde potřeba laskavý a citlivý přístup. Má touha po objevování nových možností, jak s emocemi pracovat mě dovedla k józe smíchu. Okamžitě mě napadlo, že to je další z nich. Po lektorském kurzu u Petra Fridricha jsem začal prvky jógy smíchu používat a jsem přesvědčen, že jóga smíchu a Oshovy aktivní meditace jsou jedny z kvalitních cest, jak se přiblížit ke svým pocitům a porozumět více sám sobě.

Díky těmto cvičením je moje uvolněná mysl nyní schopna lépe kreativně tvořit a žít kvalitně vědomější život. Více v sobě vnímám zdroje energie. Oshovy meditační techniky a jóga smíchu jsou pro mě jednou z nejlepších možných cest jak být u sebe. Být tady a teď, je pro mě základním kamenem jak v profesním a tak i v soukromém životě.

Při své práci jsou to právě Oshovy aktivní meditace a jóga smíchu, které využívám jako prostředek k práci s klienty, protože účinně pomáhají uvolnit stres, emoční zátěže a napětí, které nás v našich životech všude kolem obklopují.

Autor fotografií v záhlaví: Petr Hoffelner (foceno na akci Mezi ploty v Bohnicích v květnu 2018)

Copyright © 2016-2018 Všechna práva vyhrazena.